3c-nl.com > Nieuws > Nieuwsoverzicht > Nieuwsreader

Impact CPR-normering

17-07-2017

CPR is een norm voor de brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in bouwwerken met als uitgangspunt: hoe reageren kabels bij brand en hoe beperken we brandschade. Maar hoe beoordeelt u welke kabel u waar installeert? En wat zijn de gevolgen als dat mis gaat?

Wat houden de nieuwe regels in en wat betekent de CPR voor u? Graag geven we u de antwoorden op de belangrijkste vragen rond de CPR, zodat u veilig en volgens de regels kunt werken.

Wat is CPR - NEN 8012?

De afkorting CPR staat voor Construction Product Regulation, ruw vertaald is het een verordening voor bouwproducten. In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. Het doel van de norm is om meer uniformiteit en duidelijkheid te creëren omtrent het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. En om de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken.

Hoe reageren kabels bij brand?

Binnen de CPR gaat het om de vraag hoe kabels reageren bij brand. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de brandvoortplanting en warmteafgifte, rookontwikkeling, vallende deeltjes en de zuurgraad. Door dit beter in beeld te krijgen moet het makkelijker worden om de juiste kabel bij het juiste gebouwtype te kiezen. De brandklasse hangt namelijk samen met de risicosituatie van een gebouw.

Verplicht vanaf 1 juli 2017

Het overgangsjaar voor de nieuwe CPR is op 1 juli 2016 gestart. Voor iedereen die werkt met kabels gaan er de komende tijd dingen veranderen. Fabrikanten moeten onder meer brandproeven doen, de indeling in de juiste brandklasse verzorgen, een CE-markering en een declaration of performance (DoP) opstellen. Distributeurs gaan erop toezien dat alle kabels de juiste markeringen hebben, zodat installateurs en adviseurs de juiste kabels kunnen kiezen en plaatsen. Hiervoor hebben ze tot 1 juli 2017 de tijd, daarna wordt het verplicht om volgens de nieuwe normen te werken en mogen alleen nog nieuwe kabels in bouwprojecten gebruikt worden.

Wat verandert er voor u?

Voor de toepassing van de NEN 8012 normering dragen alle partijen in de keten verantwoordelijkheid. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste informatie, waarmee de installateur de juiste kabel klasse kan selecteren. De installateur is verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste kabel en dient dat ook aan te kunnen tonen. De groothandel is ervoor verantwoordelijk dat uitsluitend CPR-gecertificeerde kabels worden aangeboden en dient de keurmerken en certificaten te kunnen overleggen. De fabrikant draagt verantwoordelijkheid voor het feit dat alle producten getest en gecertificeerd zijn. Voor de keuring moet gebruik gemaakt worden van een geaccrediteerde keuringsinstantie.

Denk aan de DoP-verklaring

Fabrikanten leveren CPR-gekeurde artikelen met een CE-markering en een DoP-verklaring (Declaration of Performance). De CE-markering is aangebracht op het label en laat zien dat de prestaties van de kabel voldoen aan de Europese normen. Op het label is ook de brandklasse te vinden en het DoP-nummer. Met behulp van het DoP-nummer kan online de prestatie verklaring verkregen worden. Alle informatie is te vinden op de verpakking en/of factuur; het is niet noodzakelijk dat de markering op de kabel zichtbaar is. De installateur is er wel verantwoordelijk voor de DoP-verklaring bij de installatie mee te leveren.

Wat houden de CPR-brandklassen in?

In de Europese regelgeving over CPR (EN 50575) zijn verschillende Euroklassen (ca) gedefinieerd: A, B1, B2, C, D, E en F. Deze klassen variëren in brandbijdrage en toepassing bij brandrisico op basis van de volgende kenmerken:
- Rookontwikkeling (s=smoke)
- Brandende en vallende deeltjes (d=droplets)
- Corrosiviteit / zuurgraad (a=acidity)
De keuze wordt nationaal bepaald waarbij voor Nederland de bij ‘Brandclassificatie kabel CPR en NEN8012’ aangegeven waarden gelden. De klasse alleen is dus niet voldoende om de juiste kabel te selecteren!

Selectie van de juiste kabel

De toepassing van de juiste kabel is afhankelijk van het brandrisico in het bouwwerk. In de NEN 8012 is vastgelegd welke kabel in welke situatie toegepast dient te worden. NEN 8012 geeft een methodiek voor een keuze van het elektrische of glasvezel leidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. Bij deze methodiek worden elektrische en glasvezel leidingen onderverdeeld naar brandklasse, rookklasse, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen.

Deze onderverdeling is gebaseerd op de Europese bouwproductenverordening (CPR). Hierin zijn elektrische leidingen geclassificeerd in zeven brandklassen (ca): A, B1, B2, C, D, E en F, in
overeenstemming met de klassen A t/m F voor bouwmaterialen. Voor elektrische leidingen en glasvezelleidingen met verbeterd gedrag bij brand (‘reaction to fire’) zijn vier van deze brandklassen (ca) in NEN 8012 relevant: B2, C, D, E.

De nieuwe brandklassen volgens NEN 8012:

Factoren die van invloed zijn op het brandrisico zijn onder meer: het effect van brand op gebruikers (bekendheid met het gebouw, zelfredzaamheid), het effect op materiële zaken (gevolgschade), de bezettingsgraad, het aantal mensen, de afwendbaarheid van gevaren (door de wijze van installatie van de elektrische leidingen) en de waarschijnlijkheid op het ontstaan van brand en uitbreiding van brand.

De bestaande leidingtypen zullen worden vervangen door een nieuwe generatie leidingtypen met vermelding van de brandclassificatie.

Voorbeelden van nieuwe leidingtypen volgens CPR en NEN 8012:

Vragen of advies nodig? Laat het ons gerust weten.

Ga terug