3c-nl.com > Kennisbank > Kennisbank > Kennisbank reader

Afdichtingen Gas- Waterdicht

12-07-2018

In de markt wordt er veel gesproken over de manier van het maken van afdichtingen rondom kabels en/of leidingen. Veelal wordt hiervoor de eenvoudige weg gekozen om een afdichting te realiseren met een bouwschuim of kit. Is dit wel de juiste en meest effectieve methode?

Uit de praktijk is gebleken dat de snelle oplossing voor buis- en kabel-afdichtingen uiteindelijk veel geld kunnen kosten. In deze whitepaper geven wij informatie over de mogelijkheden van afdichtings systemen, welke voordelen ze hebben en hoe belangrijk een goede afwerking is.

 

 

Snel maar niet zeker

Bouwschuim is geen constructiemateriaal, door werking van materialen als gevolg van krimpen en uitzetten (koude/warmte) kan deze bouwschuim losscheuren en daardoor lekkage ontstaan. Ditzelfde kan gebeuren als er door grondzetting een mechanische kracht op kabels en leidingen komt.

Prijs

Vaak wordt gesteld dat de toepassing van een afdichtingssystemen duur is, de vraag is echter of dat wel zo is. We gaan er in deze uiteenzetting vanuit dat de methode om een afdichting te realiseren met bouwschuim of kit geen effectieve oplossing is en dat er diverse methoden zijn om middels een afdichtingssysteem effectieve oplossingen te creëren zijn.

  • Plaatsing van een standaard PVC buis met maatwerkseal ( € € € )
  • Boring in beton met afdichtseal ( € € )
  • Plaatsing van instortbuis/kader met afdichtseal ( € )

 

Veelvuldig wordt een standaard PVC buis in het werk ingestort. Belangrijk om in gedachten te houden is dat er voor een juiste dichting van de kabel of leiding die door deze buis gaat vrijwel altijd een maatwerk seal nodig is. Maatwerkseals hebben doorgaans een hogere prijs (t.o.v. standaard items) en een langere levertijd.

Na het maken van een boring is het altijd belangrijk om bewust te zijn van de juiste sealing van de aangeboorde koppen van het wapeningsstaal, alleen indien van toepassing. Bij een vooraf uitgekiende boormaat kan er vaak gekozen worden voor plaatsing van een standaard afdichting.

Indien er gekozen wordt voor de plaatsing van een instortbuis of instortkader is de sealing van het wapeningsstaal niet meer nodig, dit wordt hierdoor niet blootgesteld aan water of lucht. Door toepassing van een systeem kan er zelf vaak gesproken worden over een systeemgarantie en zijn er vaak meer mogelijkheden tegen de laagste kosten.

voorbeeld van betonrod

Fig.1 Voorbeeld van betonrot

Betonrot/aanboring betonwapening

Door langdurig inwerken van vocht op een betonconstructie, vooral op plaatsen waar de betonwapening bloot gesteld wordt aan dit vocht kan betonrot ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Valkuilen

Een veel gemaakte “fout” tijdens montage van afdichtingssystemen is het niet opvolgen van de door de fabrikant opgestelde montagehandleiding. Door de montagehandleiding vooraf goed te bestuderen kunnen montagefouten en daardoor lekkages voorkomen worden.

Gereedschap

Voor de correcte montage van afdichtingssystemen dient er gebruik gemaakt te worden van de juiste gereedschappen. Denk hierbij aan momentsleutels (in het juiste bereik) en indien noodzakelijk enkele systeemspecifieke/fabrikantspecifieke gereedschappen.

Is na het lezen van het bovenstaande uw interesse gewekt, de experts van Cable Concepts Center zijn u graag van dienst om meer informatie te verstrekken.
Wij zullen samen met u, uw bijzondere situatie in kaart brengen en u voorzien van het juiste advies.

Ga terug